Pages

Thursday, May 12, 2016

Ingin Perniagaan Anda Lebih Maju dan Berkembang? Lakukan Pengurusan POAC

Kita pasti asing bila mendengar kata POAC. Akan tetapi bila kita telah paham arti dari POAc pasti kita akan berkata "oh itu toh arti POAC." Dalam dunia pengurusan sering menggunakan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, serta Controlling).contoh laporan keuangan


Dikutip dari gurupendidikan.com, prinsip ini sering kali digunakan oleh syarikat besar agar dapat memajukan serta menguruskan organisasi mereka dengan baik. Nah berikut ini penjelasan mengenai POAC (Planning, Organizing, Actuating, serta Controlling):

pengurusan poac
singkataan dari POAC (image: fakhrudinblctelkom.blogspot.com)

1. Planning
Atau istilah Indonesianya adalah perancangan, dalam perancangan ini mempunyai beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Faktor itu dipendekkan menjadi SMART, iaitu:

a. Tertentu, yang mana satu perencaan itu haruslah jelas meksud tujuannya ataupun ruang lingkupnya. Yang mana tidak terlalu melebar dan juga tidak terlalu idealis.cara membuat instagram


b. Measurable, yang boleh ditafsirkan bahawa suatu program kerja atupun rencana harus dapat diukur tahap kejayaannya.

c. Achievable, yang dimaksukan adalah sesuatu itu dapat dicapai. Yang mana hal tersebut bukan khayalan ataupun angan-angan semata.

d. Realistic, maksudnya adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan serta sumber-sumber yang ada. Tidak terlalu mudah bahkan tidak terlalu sukar. Akan tetapi harus ada cabaran didalamnya.

e. Time, yang bermakna adalah batas waktu yang jelas. Entah itu mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau bahkan tahunan. Sehingga akan memudahkan kita untk menilai serta mengevaluasinya.

Artikel Berkaitan: Marketing Plan? Pentingkah?

2. Organizing
Agar suatu tujuan dapat tercapai maka kita memerlukan juga pengorganisasian. Yang mana didalam suatu perusahan umumnya diwujudkan dalam bentuk carta organisasi. Seterusnya akan dipecah menjadi pelbagai jabatan.

Yang disetiap jabatan mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan juga uraian jabatan sendiri-sendiri. Yang mana semakin tinggi jabatan maka semakin tinggi pula tugas, wewenang, sertatanggung jawab.

Di sinilah salah satu daripada prinsip pengurusan itu sendiri, iaitu dengan membahagikan-bagi tugas sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing.

3. Actuating
Bila kita hanya mempunyai perancangan serta pengorganisasian yang baik maka harus diikuti dengan pelaksanaan yang baik pula. Maka dengan begitu kita membutuhka kerja keras, kerja cerdas serta kerjasama.strategi pemasaran


Semua sumber daya manusia yang kita punya harus kita optimalkan dengan berkesan mungkin untuk mencapai visi, misi serta program kerja organisasi. Actuating (pelaksanaan kerja) juga harus selaras dengan pelan kerja yang telah kita susun.

Baca: Pengurusan K3 (Keselamatan dan Kesihatan Kerja)

Kecuali jika memang ada hal-hal khusus atau tertentu yang memerlukan adanya fleksebelitas ataupun penyusunan semula. Setiap Sumber Mansusi juga harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi serta peranan, kepakaran dan juga kompetensi yang dimiliki.

Sumber Manusia agar mencapai visi, misi dan juga program kerja organisasi harus sudah kita tetapkan.

4.Controlling
Bila kita ingin pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, peraturan walaupun program kerja maka kita juga memerlukan kawalan. Kawalan ini penting dilakukan dalam bentuk apapun, baik itu bentuknya suprvisi, pengawasa, pemeriksaan bahkan sampai audit.

Bila kita lihat makna daripada kata-kata tersebut memang mempunyai ertinya masing-masing, akan tetapi point terpenting adalah kita dapat mengetahui sejak awal penyimpangan ataupun kesalahan yang terjadi. manajemen keuangan


Baik itu masih peringkat awal iaitu perancangan, pelaksanaan bahkan dalam tahap pengorganisasian. Sehingga kita dapat segera mungkin menjangka, pembetulan, serta pun melakukan penyesuaian dengan konsisi, situasi dan juga perkembangan zaman.

Demikianlah penjelasan mengenai pengurusan POAC , semoga dengan penjelasan tadi menambah wawasan kita. Terima kasih telah membaca artikel kami dan sampai jumpa di artikel yang lain.