Pages

Thursday, May 12, 2016

Mari Berhemat dengan Pengurusan Tenaga

Pasti ramai dari kita yang belum mengetahui tenatang pengurusan tenaga ini. Padahal bila kita sudah tahu pasti pengurusan tenaga ini kita anggap sebagai sesuatau yang amat penting kita kerjakan.

Dikutip dari kompasiana.com, pengurusan tenaga merupakan suatu program bersepadu yang mana harus dirancang dengan sangat baik serta pelaksanaannya dilakukan dengan sistematik untuk memanfaatkan tenaga yang boleh didapati secara efektif serta berkesan.strategi pemasaran


Terus apa dong tujuan pengurusan tenaga? Tujuan pengurusan tenaga dalam bidang industri adalah afgar dapat mengoptimumkan pemanfaattan seumber adaya tenaga serta tenaga yang ada.

pengurusan tenaga
jangan pernah mengeksplor tenaga secara berlebihan (image: giasittighaliyah.blogspot.com)

Boleh dikatakan dengan menejemen atau merancang dengan baik dalam penggunaan sumber tenaga yang merupakan bahan bakar dari suatu industri maka akan ada penjimatan penggunaaan bahan bakar tersebut sesuai dengan rancangan yang ada.manajemen keuangan


Bukan hanya sumber-sumber tenaga yang berlaku penjimatan, tenaga juga akan mengalami penjimatan dalam penggunaannya.

Selain hal itu masih ada tujuan lain dalam pengurusan tenaga iaitu meningkatkan kecekapan penggunaan sumber tenaga serta tenaga dan juga pemanfaatan peluang agar meningkatan daya saing syarikat tenaga.

Munculnya pengurusan tenaga ini dilatari belakangi oleh beberapa hal, seperti halnya harga tenaga yang semakin meningkat hal ini sebabkan oleh harga bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan tenaga mengalami kenaikan tinggi dan juga pelarasan harga tenaga dengan ekonomi negara.

Dengan pengurusan tenaga ini diharapakan akan memebantu masyarakat dalam mendapatkan bekalan tenaga dengan harga yang sesuai serta dalam jumlah yang cukup. Selain hal itu pengurusan tenaga juga dilatar belakangi oleh penggunaan enegri yang semakin boros.

Kita perlu tahu bahawa Indonesia merupakan salah satu daripada negara terboros tenaga dikawasan Asia. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan elektrik sahaja dalam seharinya sudah sangat bos apalagi ditambah yang lain.kerja sampingan


Dan masih bayakk lagi yang melatar belakangi munculnya pengurusan tenaga ini. Maka dari tu melihat pada masyarakat yang belum mendapat bekalan tenaga yang cukup serta masyarakat yang sudah boros dengan tenaga, maka kita perlu adanya manajeme tenaga yang tepat agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendpaatkanp bekalan tenaga.

Pengurusan tenaga juga kita perlukan kerana semakin hari enegri yang digunakan semakin banyak, serta ada beberapa tenaga yang tak boleh dibuat. Bila tenaga yang tak boleh dibuat ini habis maka kita tak lagi dapat memanfaatkannya lagi.

Kita juga perlu berinovasi agar dapat mengurangkan pengggunaan tenaga tersebut. Demikianlah penjelasan tentang pengurusan tenaga , semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membaca artikel kami, sampai jumpa pada artikle yang lain.