Pages

Thursday, May 12, 2016

Pengurusan Farmasi, Tips Bermula Membuka Farmasi

Kita pasti pernah mengunjungi farmasi, entah untuk membeli ubat ataupun hanya sekadar mengantarkan orang untuk pergi ke sana. Nah pasti kita hairan mengapa sekarang ini banyak sekali farmasi ditubuhkan?kerja online


Dan tetap saja mereka mendapatkan pelanggan yang cukup banyak, ditengah persaingan. Nah ini disebabkan sebuah farmasi mempunyai pengurusan yang baik dalam pengoperasiannya. Seperti dikutip dari farmasikendari.blogspot.co.id yang perlu kita perhatikan dalam pengurusan farmasi.

Pengurusan farmasi sendiri merupakan pengurusan farmasi yang mana digunakan di dalam farmasi. Walaupun farmasi itu kecil pasti terdapat sistem pengurusan yang terdiri daripada beberapa jenis pengurusan seperti pengurusan kewangan, pengurusan pembelian, pengurusan jualan, pengurusan persediaan, pengurusan pemasaran serta pengurusan khusus.

pengurusan farmasi
suasana di farmasi (image: titansystems-pharmacy.blogspot.com)

Pasti kita sudah tahu tentang beberapa penegertian pengurusan diatas, tapi apa itu pengurusan khusus? Pengurusan khusus merupakam pengurusan khas yang mana diterapkan farmasi sesuai dengan kekhasannya.cara membuat facebook


Cotohnya pengurusan farmasi yang delengkapi dengan makmal klinik, farmasi dengan layan diri, serta farmasi yang bekerja sama dengan balai rawatan dan sebagainya.

Adapun prosedur dalam pendirian farmasi sesuai dengan KEPMENKES RI No.1332 / Menkes / SK / X / 2002, persyaratannya adalah sebagai berikut:

Agar dapat mendapatkan izin farmasi, ahli farmasi ataupun ahli farmasi yang bekerjasama dengan pemilik dari sarana yang telah memenuhi syarat-syarat siap dengan tempat, kelengkapan termasuk dengan persediaan farmaseutikal serta perbekalan farmasi yang lain.
Sarana farmasi dpat ditubuhkan pada lokasi yang sama dengan perkhidmatan komoditi yang lain diluar persediaan farmaseutikal.
Farmasi dapat melakukan kegiatan pelayanan komoditi yang lain diluar sedian farmasi. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pendirian farmasi:
Lokasi dan Tempat
Jarak sekarang ini bukan lagi menjadi persyarat, tapi lebih baik mempertimbangkan segi penyebaran dan pemerataan perkhidmatan kesihatan, jumlah penduduk, serta kemampuan daya beli mereka, kesihatan persekitaran, keselamatan serta mudah dicapai.

Bangunan serta Kelengkapan
Bangunan harus mempunyai luas serta memenuhi syarat-syarat yang cukup, serta mememnuhi keperluan teknikal dengan demikaian akan terjaminnya kelancaran tugas serta fungsi dari farmasi.

Sebuah farmasi juga harus dilengkapi dengan peralatan untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, adapun peralatan yang diperlukan dalam sebuah farmasi adalah sebagai berikut:

Tersedanya alat pembuangan, pemprosesan serta mengkompaun seperti timbangan, mortar, gelas ukur dll. Juga diperlukan alat simpanan serta perbekalan famasi, contohnya peti ubat-ubatan serta peti sejuk.
Bekas pembungkusan serta pembungkus, etika serta plastik pembungkusan.
Tempat simpanan khusus narkotika, psikotropika, serta bahan toksik.
Buku standard Farmakope Indonesia, ISO, MIMS, dpho, serta kumpulan UU tentang farmasi.
Alat pentadbiran, seperti blanko pesanan ubat, invois, salinan preskripsi dan sebagainya.
Untuk menjadi sebuah farmasi rasmi kita perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Untuk mendapat izin apotek, APA atau ahli farmasi telah dijelaskan diatas. Dan untuk surat izin apotek (SIA) yang mana surat yang diberikan Menteri Kesihatan RI kepada ahli farmasi atau ahli farmasi yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk membuka farmasi di suatau tempat.Peluang Bisnis


Nah kuasa pemeberian SIA ini dilimpahkan Menteri Kesehetan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Yang mana Kepala Dinas Kesihatan Kabupaten / Kota wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan, pencairan, serta pencabutan izin farmasi.

Laporan tersebut diberikan setahun sekali kepada Menteri Kesihatan serta tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesihatan Wilayah. Sesuai dengan Keputusan MenKes RI No.1332 / MenKes / SK / X / 2002 Pasal 7 dan 9 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Farmasi, sebagai berikut:

Permohanan izin farmasi diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota. Kepala Dinas Kabupaten / Kota paling lambat 6 hari selepas menerimana permohonan boleh dapat meminta bantuan teknikal kepada Kepala Balai POM untuk menyemak setempat terhadap kesediaan farmasi dalam melauakn aktiviti.
Pasukan Pejabat Kesihatan Daerah / Bandar ataupun Kepala Balai POM paling lambat 6 hari selepas menerima permintaan bantuan teknikal akan melaporkan hasil pemeriksanaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / kota.
Dlaam pemeriksaan dalam ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, ahli farmasi pemohon boleh membuat surat pernyataan bersedia melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Dinas Kesihatan Setempat dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.Manajemen

Dalam jangka 12 hari setelah diterima laporan pemeriksaan sebagaimana ayat (3) ataupun (4) keperluan ayat (4), Kepala Dinas Kesehatan setempat mengeluarkan surat izin farmasi.
Bilamana hasil pemeriksanaan pasukan Pejabat Kesihatan tempatan ataupun Kepala Balai POM dimaksudkan (3) masih belum memenuhi syarat Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam masa 12 hari kerja mengeluarkan surat penangguhan.
Terhadap surat penangguhan sebagainan ayat (6), ahli farmasi boleh melengkapkan keperluan yang belum dipenuhi paling lambat sau bulan selepas tersebarnya surat penangguhan.
Terdapap permohonan izin apotek bila tidak sesuai menghadapi persyratan sesuia pasal (5) dan atau (6), atau lokasi aptek yang tidak sesuia dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam jangka waktu paling lambat 12 hari kerja akan mengeluarkan surat penolakan beserta dangan alasannya.
Nah itulah penjelasan tentang pengurusan farmasi yang baik, semoga artikel tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membaca artikel kami, dan sampai jumpa pada artikel yang lain.