Pages

Thursday, May 12, 2016

Pengurusan K3 (Keselamatan dan Kesihatan Kerja)

Pasti dalam bekerja kita tak ingin terjadi apa-apa serta kita ingin menyelsaikannya dengan baik pula pula. Dalam hal ini kita akan memerlukan pengurusan K3. Apa itu sebenarnya pengurusan K3? Mari kita simak penjelasan berikut ini.

Dikutip dari sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id, definisi dari Sistem Pengurusan K3 ini secara umum kita boleh merujuk dari dua sumber iaitu Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang Sistem Pengurusan Keselamatan Kerja dan Kesihatan Kerja dan juga pada Standard OHSAS 18001: 2007 Occupational Health and Safety Management Systems.cara membuat email


pengurusan K3
Dalam usaha perlu memerlukan K3 (image: bigfootcmms.com)

Kita boleh mendefinisikan Sitem Pengurusan K3 menurut Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Kerja merupakan sebahagian daripada sistem secara keseluruhan yang mana melipiti struktur organisasi, perancangan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, serta sumber-sumber yang diperlukan dalam pembangunan, penerapan, pencapaian, pengajian.

Bahkan meliputi penyelenggaraan dasar Keselamatan dan Kesihatan Kerja dalam rangka pengendalian risiko yang mana berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, berkesan dan produktif.peluang usaha


Sedangkan bila kita tengok menurut standard OHSAS 18001: 2007, kita dapat mendefinisikan Sistem Pengurusan K3 sebagai sebahagian dari sebuah sistem pengurusan organisasi (syarikat) yang mana digunakan untuk membangunkan serta melaksanakan dasar K3 itu sendiri bahkan menguruskan risiko K3 syarikat.

Bila kita bercakap tentang elemen yang ada dalam sistem pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Kerja boleh sangat berbeza-beza hal ini disebabkan kerana sumber (standard) serta kaedah-kaedah yang kita gunakan berbeza dengan yang lain.

Akan tetapi secara umum, Standard Sistem Pengurusan Kesemalatan Kerja yang paling biasa kita temui adalah dengan rujukan dari Standard OHSAS 18001: 2007, ILO-OSH: 2001 serta Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Kerja.bisnis rumahan


Demikianlah penjelasan tentang pengurusan K3 , semga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah membaca artikel kami. Sampai jupa pada artikel yang lain.